Szolgáltatásaink

Tapasztalataink alapján a vállalkozások sikerességének kulcsa a vállalati vezetők kezében van. Kiemelt szerepe van a vezetők stratégiai gondolkodásmódjának, tudatosságának és rugalmasságának. A gyorsan változó környezetben mindennél fontosabbnak tartjuk, hogy a vállalkozások naprakész, előremutató piaci, gazdálkodási információkkal, kialakult jövőképpel, küldetéssel és stratégiával, valamint rugalmasságukat, adaptivitásukat elősegítő, azt támogató szervezeti és vezetési rendszerrel rendelkezzenek.

Társaságunk ehhez kíván segítséget nyújtani a következő területeken:

  • átvilágítás, helyzetelemzés
  • stratégiai tervezés, üzleti tervezés, kockázatelemzés
  • szervezet- és működésfejlesztés, szabályozás
  • üzleti értékelés, teljeskörű vagyonértékelés
  • befektetési és reorganizációs tanácsadás,végelszámolás
  • hitelkérelmek összeállítása
  • ingatlanértékelés
Szervezeti átvilágítások, diagnózisok stratégiai helyzet-elemzések: A szervezetek helyzetének elemzése, átvilágítása során a szervezeteket és környezetét szoros egységben kezeljük. A stratégiai helyzetelemzéshez a szakmailag általánosan elfogadott módszereket alkalmazzuk. A szervezet és környezete kapcsolatában fellelhető diszharmónia és konfliktusok mellett a szervezeten belüli problémák, működési zavarok is feltárásra kerülnek, amely alapján a jövőbeli fejlődési, továbblépési irányokat...
A társaságokban való részesedés szerzés, illetve egy társaság feletti kontroll gyakorlásának kiinduló pontja az adott üzletrész, illetve részvények piaci értéke, valamint a működtetés során realizálható árfolyamnyereség és az elérhető osztalékbevétel nagysága.
Stratégiai és üzleti tervezés:A stratégiai tervezés során a vállalkozás környezetéből, piaci és versenypozíciójából, a várható tendenciákból, valamint a cég belső adottságaiból, alapvető képességeiből indulunk ki. Adott szituációban és kihívásokra – a vállalkozás jövőképétől és küldetésétől függően – különböző stratégiák fogalmazhatók meg. Amennyiben a vállalkozás nem rendelkezik kialakult jövőképpel, küldetéssel, a stratégia kidolgozásának első lépcsőjeként kerül sor ezek megfogalmazására.
Társaságunk ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő tevékenységet is végez, regisztrációs számunk C00622/2011. Az értékeléseket a hazai és a nemzetközi gyakorlatban ismert módszertani alapelvek, szabályok, előírások felhasználásával végezzük.
Társaságunk jelentős tapasztalatokat szerzett megvalósíthatósági tanulmányokhoz kapcsolódó hitelkérelmek összeállításában, mint regisztrált PHARE tanácsadó. Az általunk elkészített hitelkérelmek minden esetben igazodnak az adott bank előírásaihoz, amely érdekében valamennyi esetben személyesen konzultálunk a hitelt folyósító pénzintézettel. Hitelkérelmek kidolgozásra kerülhetnek az üzleti tervezés mellett, ahhoz kapcsolódóan vagy önállóan, külön projektek megvalósításához.
Szervezet átalakítás, szervezetfejlesztés: A szervezet- és működésfejlesztés során a külső, belső környezet a stratégia és a szervezet összhangjának megteremtésére törekszünk. Ennek érdekében az általános stratégiai helyzetelemzés mellett a vállalkozás szervezeti és működési rendjének, a feladat és hatáskörök megosztásának vizsgálatára, a vezetési rendszer, ezen belül az információs rendszer és az érdekeltségi rendszer elemzésére kerül sor. A meglévő struktúra, vezetési módszerek és a...
Társaságunk a magyar privatizációs folyamat aktív résztvevőjeként sokrétű tapasztalatot szerzett a hazai vállalatok magánosításában, közös vállalatok létrehozásában, befektetők felkutatásában, vállalatfelvásárlások lebonyolításában, ország-tanulmányok készítésében, külföldi vállalkozások magyar piacra lépésének támogatásában.