Befektetési és reorganizációs tanácsadás, végelszámolás

Társaságunk a magyar privatizációs folyamat aktív résztvevőjeként sokrétű tapasztalatot szerzett a hazai vállalatok magánosításában, közös vállalatok létrehozásában, befektetők felkutatásában, vállalatfelvásárlások lebonyolításában, ország-tanulmányok készítésében, külföldi vállalkozások magyar piacra lépésének támogatásában.

Befektetési tanácsadás: 

 Részt vállalunk befektetési stratégia kidolgozásában, a potenciális befektetők megkeresésében és tájékoztatásában, valamint potenciális befektetési lehetőségek feltárásában, átvilágításában, a befektetési kockázatok azonosításában.

Az állam tulajdonában álló vállalkozói vagyon értékesítése során kidolgozzuk a pályázati eljárás ütemezését, a részvételi feltételeket, valamint összeállítjuk a szükséges tenderanyagot. A tanácsadási folyamat kiterjed a szerződéskötési tárgyalásokon való részvételre, valamint a felmerülő problémák rendezésében való közreműködésre is, továbbá a szükséges versenyjogi kérdések tisztázására.

Reorganizáció: 

 A vállalkozások reorganizációjának keretén belül, a társaság átvilágítását követően - a reorganizációs program és szükség esetén csődegyezségi javaslat kidolgozása mellett - részt veszünk a hitelezőkkel való tárgyalásokon, közreműködünk a pótlólagos tőkebevonásban és az eszközértékesítésben is. A reorganizációs lehetőségek feltárásában fontos kiindulási pont a munkahelyek megőrzése, a tulajdonosi értékvesztés minimalizálása, továbbá a szállítói érdekek maximális figyelembe vétele.

Végelszámolás: 

 A végelszámolás a többször módosított 2006. V. törvény alapján történik. A sikeres végelszámolás középpontjába a kötelezettségek maradéktalan teljesítését, a követelések behajtását, az eszközök értékesítését, a piacképes tevékenységek leválasztását, értékesítését, a társaság igényeinek érvényesítését, a peres illetve peren kívüli ügyek rendezését állítjuk, amely során, a bevételek maximálizálása mellett, a kiadások és a kötelezettségek minimalizálására törekszünk, a tulajdonosi érdekek érvényesülése érdekében.