Átvilágítás, helyzetelemzés

Szervezeti átvilágítások, diagnózisok stratégiai helyzet-elemzések: 

A szervezetek helyzetének elemzése, átvilágítása során a szervezeteket és környezetét szoros egységben kezeljük. A stratégiai helyzetelemzéshez a szakmailag általánosan elfogadott módszereket alkalmazzuk. A szervezet és környezete kapcsolatában fellelhető diszharmónia és konfliktusok mellett a szervezeten belüli problémák, működési zavarok is feltárásra kerülnek, amely alapján a jövőbeli fejlődési, továbblépési irányokat is kijelöljük.

Ágazati elemzések, piacelemzések: 

Egy-egy ágazat, piaci szegmens és a benne tevékenykedő piaci szereplők versenyhelyzete, a múltbeli és a várható piaci tendenciák, valamint a fő versenytényezők meghatározása, vizsgálata során a piaci adatok, információk mellett a hazai makrogazdasági környezet várható változásaival és a nemzetközi tendenciákkal számolunk.

Célorientált vizsgálatok, döntés-előkészítő elemzés: 

Az általános elemzések mellett egy-egy részterületen hozandó döntéshez szükséges előkészítő anyagok előkészítésére, valamint egy-egy jól körülhatárolt probléma, terület részletes vizsgálatát is elvégezzük.